ระบบท้าวแชร์

โปรแกรมท้าวแชร์ (ระบบท้าวแชร์) เป็นระบบที่ช่วยจัดการยอด จัดการข้อมูลลูกแชร์ ให้สามารถดูได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ทั้งยอดจ่าย - ยอดรับ ของลูกแชร์ใน แต่ละวันหากท้าวแชร์บ้านไหน มี วง 2 วงแน่นอนไม่ใช่ปัญหา แต่ถ้าวันหนึ่งมีวงแชร์ที่เดิน 5-6 บางบ้านมีเป็น 10 วงต่อวัน จะต้องมาเสียเวลานั่งทำยอด วันหนึ่งค่อนข้างนาน แทนที่จะมีเวลาหาลูกแชร์ดีๆ เพิ่มหรือมีเวลาทำอย่างอื่นต้องมานั่งค่อยเช็คยอดแต่ละวัน

ประโยชน์ของระบบท้าวแชร์

  • ช่วยลดเวลาในการทำยอด รับ - ส่ง ของลูกแชร์ในแต่ละวัน
  • สามารถดุยอดบาลานของลูกแชร์ได้รวดเร็ว ทำให้มีเวลาวิเคราะห์ ในการปล่อยยอดลูกแชร์คนนั้นๆ ได้
  • ในแต่ละวันจะมีสรุปยอด รับ - ส่ง ทำให้ท้าวแชร์และเลขาไม่ต้องมาเสียเวลานั่งทำ

วีธีใช้งานระบบท้าวแชร์

วีธีใช้งานระบบท้าวแชร์ ขั้นตอนการใช้ระบบท้าวแชร์ ทุกขั้นตอนจะสอนใช้แบบเอียด

เข้าสู่ระบบ

เข้าลิงค์ของระบบ ของ ระบบท้าวแชร์ ด้วยการ คลิ๊ก เพื่อเข้าสูู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้จากทางเรา

ข้อมูลส่วนตัว

เมือเข้าสู่ระบบระบบถูกต้อง ระบบเข้าสู่หน้าโปรไฟล์ของลูกค้าตามรูป จะมีแท็บให้ลูกค้าดูข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง

แท็บที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว จะแสดงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ชื่อลูกค้า รูปโปรไฟล์ เบอร์โทร ไลน์ไอดี สามารถแก้ได้ด้วยตัวเอง

แท็บที่ 2 ข้อมููลเข้าสู่ระบบ จะเป็นข้อมูลของรหัสลูกค้าหากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

แท็บที่ 3 ข้อมูลการใช้งาน เป็นข้อมูลการเข้าใช้งาน ของลูกค้า

แท็บที่ 4 ข้อมูลบ้านแชร์ ตอนนี้ยังไม่มีฟังก์ชันนี้

หน้าหลัก

ในเมนู หน้าแรก ของ ระบบท้าวแชร์ จะแสดงรายรายละเอียดโดยรวมของบ้านแชร์ ไม่ว่าจะเป็น สรุปรายรับ/รายจ่าย ประจำวัน ( ยอดโอนเข้า ,ยอดโอนออก ,สรุปต่อวัน ) จำนวนยอดผู้ใช้ทั้งหมด จำนวนวงทั้งหมด วงแชร์ที่เดินในแต่ละวัน วันที่จบวงแชร์ รายการความสมบูรณ์ของระบบ

ข้อมูลบ้านแชร์

ในเมนู ข้อมูลบ้านแชร์ ของ ระบบท้าวแชร์ จะแสดงข้อมูลรายละเอียดข้อมูลของบ้านแชร์ของลูกค้า สามารถแก้ไขรูปปกของบ้าน ชื่อบ้านแชร์ ท้าวแชร์ชื่ออะไร เบอร์โทรของเท่าแชร์ เป็นต้น

ข้อมูลลูกแชร์

ในเมนู ข้อมูลลูกแชร์ ของ ระบบท้าวแชร์ จะแสดงข้อมูลของลูกแชร์แต่ละคน ยอดมือเป็นมือตาย ยอดบาลานต์รวม มีสถานะของลูกแชร์ให้เลือก การเพิ่มข้อมูลลูกแชร์ก็ง่าย ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถสรุุปภาพรวมของบ้านได้ง่ายๆ อีกด้วย เพราะสามารถมองเห็นบอดบาลานต์ของลูกแชร์ทั้งหมดในเมนูเดียว

ดูตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลลูกแชร์
ข้อมูลวงแชร์

ในเมนู ข้อมูลวงแชร์ ของ ระบบท้าวแชร์ จะแสดงวงแชร์ที่มีในบ้านแชร์ที่มีการสร้างไว้ โดยจะแสดงข้อมูลวงแชร์ ชื่อวงแชร์ ประเภทของวงแชร์ ประเภทวันที่ส่ง เงินต้น ค่าดูแล จำนวนมือในวง วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุดของวงแชร์ สถานะของวงแชร์ และสามารถเข้าจัดการวงนั้นๆ ได้

ดูตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลวงแชร์แบบบิทดอกตาม / เปีย ดูตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลวงแชร์แบบดอกตาม ดูตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลวงแชร์แบบขั้นบันได
ส่วนรายงาน
ส่วนของรายงาน จะมีเมนูย่อยออกมาอีก 5 เมนู คือ
รายงานรับ/ส่ง รายวัน

รายงานรับ/ส่ง รายวัน ของ ระบบท้าวแชร์ เมนูนี้เป็นเมนูที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นรายการรับจ่ายของลูกแชร์ทั้งหมดในแต่ละวัน สามารถเลือกวันที่ได้ จะแสดงผลเป็นตาราง และในตารางจะแสดงผลของข้อมูล ยอดส่งงวดนี้ ,ยอดที่ส่งไปแล้ว ,สรุปยอดที่ต้องส่งทั้งหมดที่เหลือ ,รายการยอดรับ,ยอดการหักรับ ,ยอดรวมที่ต้องส่งหลังหักรับ แล้ว ยอดที่ลูกแชร์มีรับ ,รวมต้องรับ อีกด้วย

ส่วนแรกของหน้าจะเป็นการใส่ข้อมูลที่เราต้องการเรียกดูข้อมูล เช่นการเลือกดูเฉพาะยอดปิดต้น หรือเอาปิดต้นออก ยอดที่เป็นของมือตาย แล้ว ก็เลือกวันที่ ดังรูป

วิธีการหักรับ
วิธีการหักรับ

ในเมนู ข้อมูลบ้านแชร์ ของ ระบบท้าวแชร์ จะมีส่วนที่เรียกว่า "หักรับ" มีไว้สำหรับการหักยอดรับของมือรับในงวดวันนั้นๆ นอกจากกนี้ การหักรับ ยังช่วยปรับยอดบาลานต์ของลูกแชร์ที่มียอดติดลบสูงๆ ให้บาลาน์ต่ำลดลงอีกด้วย

สำหรับ โปรแกรมบ้านแชร์ ที่ทางเราทำขึ้นนั้น จะมีฟังกก์ชันเพื่ออำนวยความสะดวกให้ความสะดวกสำหรับผู้ใช้อยู่หลายฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็น การหักท้ายท้าว การหักปิดวง การหักเฉพาะดอก และการหักอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไข

ดูตัวอย่างการหักรับ