การหักท้ายท้าว

การหักท้ายท้าว คือ การหักลูกแชร์ในวันรับ อาจจะ เพื่อไว้ค้ำท้าย สำหรับการปรับยอดบาลานซ์ของลูกแชร์ หรือ เพื่อเหตุผลใดๆ ก็ตาม เผื่อให้บ้านมีบาลานซ์ที่ดีและสามารถ เดินต่อไปได้ และทำให้ลูกแชร์มั่นใจในการลงวงมาขึ้นด้วย

ระบบท้าวแชร์ ทุกที่จะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการทำหักรับเพื่อให้สะดวกในการทำรายการหักรับ จะต่างกันแค่การใช้งาน ซึ่งระบบ ระบบท้าวแชร์ ของเรา มีหลากหลายแบบให้เหมาะกันการใช้งานซึ่งในส่วนนี้ จะ แสดงวิิธีการใช้งาน วิธีการหักท้ายท้าวต่อวัน

วิธีการหักท้ายท้าวทั้งวง

วิธีการหักท้ายท้าวทั้งวง ขั้นตอนการใช้ระบบท้าวแชร์ ทุกขั้นตอนจะสอนใช้แบบเอียด

ส่วนกรอกหักรับออโต้

ขั้นตอนแรกในการสร้างระบบหักรับออโต้ ในการสร้างวงแชร์ ให้เราใส่งวดที่เราจะหักท้ายท้าว(ให้ใส่จำนวนงวดที่ท้าวจะหักค้ำไว้เท่าๆ กันในทุกๆ งวด) ขึ้นมาด้วยตามรูป

เมื่อสร้างวงเสร็จก็เหลือแค่การใช้งาน

สร้างวงแชร์

สร้างวงและลงข้อมูลวงตามปกติ ใส่แต่ละมือให้ครบ ตามปกติ

หลังสร้างวงเสร็จในกรณีที่เรา เดินวงนั้นมาซักพักแล้ว ทางระบบเรามีปุ๋มคอยซัพพอร์ตลูกค้าที่ต้องการทำหักรับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงงวดปัจจุบัน โดยกดปุ๋ม "หักรับออโต้"

หักรับทั้งวงออโต้

เมือกกดเรียบร้อยเราจะเห็นว่าระบบ จจะหักรับตามจำนวนงวดที่เราต้องการให้เรียบร้อย โดยจะะหักตั้งแต่งวดที่ 1 จนถึงงวดปัจจุบันของเรา