การหักท้ายท้าว

การหักท้ายท้าว คือ การหักลูกแชร์ในวันรับ อาจจะ เพื่อไว้ค้ำท้าย สำหรับการปรับยอดบาลานซ์ของลูกแชร์ หรือ เพื่อเหตุผลใดๆ ก็ตาม เผื่อให้บ้านมีบาลานซ์ที่ดีและสามารถ เดินต่อไปได้ และทำให้ลูกแชร์มั่นใจในการลงวงมาขึ้นด้วย

ระบบท้าวแชร์ ทุกที่จะมีฟังก์ชันที่ช่วยในการทำหักรับเพื่อให้สะดวกในการทำรายการหักรับ จะต่างกันแค่การใช้งาน ซึ่งระบบ ระบบท้าวแชร์ ของเรา มีหลากหลายแบบให้เหมาะกันการใช้งานซึ่งในส่วนนี้ จะ แสดงวิิธีการใช้งาน วิธีการหักท้ายท้าวต่อวัน

วิธีการหักท้ายท้าวต่อวัน

วิธีการหักท้ายท้าวต่อวัน ขั้นตอนการใช้ระบบท้าวแชร์ ทุกขั้นตอนจะสอนใช้แบบเอียด

ส่วนกรอกหักรับออโต้

ขั้นตอนแรกในการสร้างระบบหักรับออโต้ ในการสร้างวงแชร์ ให้เราใส่งวดที่เราจะหักท้ายท้าว(ให้ใส่จำนวนงวดที่ท้าวจะหักค้ำไว้เท่าๆ กันในทุกๆ งวด) ขึ้นมาด้วยตามรูป

เมื่อสร้างวงเสร็จก็เหลือแค่การใช้งาน

ทำการหักรับแต่ละวัน

ไปที่เมนู "ข้อมูลบ้านแชร์" จะเห็นหน้าตาดังรูป จากรูปขั้นตอนแรก ให้เราเลือกวันที่เราต้องการหักรับ จากนั้น ก็กด "ตกลง"

เพียงเท่านี้ ระบบจะทำการหักท้ายเท่า ทุกมือที่มีรับในวันนั้น โดยที่เราไม่ต้องมานั่งไล่กดทีละวง ระบบจะทำการหักท้ายไว้ ตามจำนวนที่เราใส่ไว้ตอนต้น

เพียงเท่านี้ก็จบการทำหักรับในแต่ละวัน ต่อให้เรามีวง 30-40 วง ก็เรียบร้อยในการ กดครั้งเดียว ระบบนี้จะสะดวกสำหรับการทำงานแต่ละวันมาก