วิธีการส่งข้อมูลผ่านไลน์

C-CURESHARE ได้จัดทำระบบแจ้งรายการรับ/จ่ายของลูกแชร์ผ่านไลน์

ส่งข้อมูลผ่านไลน์ ในการใช้งานออฟชัั่นนี้ จะต้องมีการใช้ข้อมูลทั้ง 2 ส่วนเพื่อนำมา ซิงค์กัน โดยฝั่ง ลูกแชร์ที่จะรับข้อมูล จะต้องส่งข้อมูล user id ที่ผูกกับไลน์ กรุ๊ปที่จะส่ง และฝั่งระบบบ้านแชร์ ที่จะนำข้อมูลไปใส่โดยทางเรามีขึ้นตอนการทำให้ทำตามอยู่แล้ว

ส่งข้อมูลผ่านไลน์

ในส่วนการส่งข้อมูลรายการรับจ่ายผ่านไลน์นั้นไม่ยาก เมื่อเราเพิ่มข้อมูล user id ผูกให้ลูกแชร์แต่ละคน เรียบร้อยแล้ว เมื้อเราจัดการข้อมูลลูกแชร์ในวันนั้นเรียบร้อย ให้ไปที่เมนู รายงาน > รายงานรับ / ส่งรายวัน ดังรูป

ขั้นตอนสำหรับลูกแชร์
  • - แอดไลน์ @217fbwxc เพื่อเป็นเพื่อนในการส่งรายการ
  • - กดที่ลิงค์จากข้อความต้อนรับ ตามรูป
  • - ในการเข้าครั้งแรกจะมีการขอสิทธ์ในการส่ง ให้กดที่ อนุญาติ
  • - จะเห็นข้อมูล user id และข้อมูลของชื่อ ให้ ส่ง user id ให้ผู้ทำระบบบ้านแชร์เพื่อใช้ในการผูก
ขั้นตอนสำหรับบ้านแชร์
  • - เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย
  • - ไปที่เมนู ข้อมูลลูกแชร์ และเลือกลูกแชร์ที่ต้องการผูก กดที่คอลัม ดูรายละเอียด ดังรูป
  • - จะมีป๊อบอัพขึ้น ที่แท๊บแรก ให้ใส่ user id ที่ลูกแชร์ส่งให้ลงที่ช่อง ผูกลูกแชร์ ดังรูป
  • - กดบันทึกทั้งหมด เป็นอันเรียบร้อย