ราคา

ในส่วนแพ็คเกตค่าบริการจะต่างกันแค่เวลา ฟังก์ชั่นการใช้งาน จะเหมือนกันหมด และไม่จำกันวง ลูกแชร์ หรือลูกค้าทั้งสิ้น