บริการของเรา

บริการของเราที่เกี่ยวกับระบบบ้านแชร์ จะมีค่อนข้างหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกใช้ตามความต้องการ และพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านตลอดการใช้งาน

ระบบท้าวแชร์

 • หน้าแรก
 • แสดงวงที่เดินในแต่ละวัน / วงที่จบ
 • แสดงยอดที่ต้องมีโอนเข้าในวันนั้้นๆ
 • ข้อมูลลูกแชร์
 • แสดงยอดมือเป็น/มือตาย และสรุปยอดบาลาน
 • แสดงวงที่ลูกแชร์คนนั้นๆ เล่น
 • แสดงการชำระแต่ละงวด /ดูแบบช่วงวันที่ได้
 • ข้อมูลวงแชร์
 • แก้ไขข้อมูลวงแชร์
 • แสดงข้อมูลวงแชร์ แต่ละวง วันเริ่มต้น วันจบ และสถานะของวง
 • จัดการวันเริ่ม วง / จัดการดอกเบี้ยแต่ละงวด
 • จัดการรายละเอียดการชำระ และแสดงสถานะการชำระ

ระบบลูกแชร์

 • หน้าแรก
 • แสดงวงที่เดินในแต่ละวัน / วงที่จบของแต่ละบ้าน
 • แสดงยอดที่ต้องมีโอนเข้าและมีรับ ในวันนั้้นๆ
 • ข้อมูลบ้านแชร์
 • แสดงยอดมือเป็น/มือตาย และสรุปยอดบาลาน ของแต่ละบ้าน
 • แสดงวงที่ลูกค้าเล่น ของบ้านท้าวแชร์คนนั้นๆ
 • แสดงการชำระแต่ละงวด /ดูแบบช่วงวันที่ ของแต่ละบ้านได้
 • ข้อมูลวงแชร์
 • แก้ไขข้อมูลวงแชร์
 • แสดงข้อมูลวงแชร์ แต่ละวง วันเริ่มต้น วันจบ และสถานะของวง
 • จัดการวันเริ่ม วง / จัดการดอกเบี้ยแต่ละงวด
 • จัดการรายละเอียดการชำระ และแสดงสถานะการชำระ

ระบบเงินกู้

 • หน้าแรก
 • แสดงรายการลูกหนี้ ที่ต้องเป็บในแต่ละวัน ตามช่วงเวลาได้
 • จัดการการจ่ายของลูกหนี้ ได้เลย
 • จัดการข้อมูลลูกหนี้
 • จัดการข้อมูลลูกหนี้
 • แสดงยอดหนี้ / รายละเอียด / ยอดที่ต้องชำระตามวัน
 • จัดการการยืม
 • จัดการเอกสารสำหรับการยืม
 • แสดงรายการกู้ งวดที่จ่ายมาแล้ว ยอดที่จ่ายมาแล้ว